Met het operationeel stellen van project WSO , wordt een gezonde investering in de productie in SME gedaan .

De aluminium productie in West SME zien wij bijvoorkeur als een private onderneming gerealiseerd. Dit omdat het een noodzakelijk element is voor het uitwerken van het “KaMa” concept , voor het volk en mede door het volk , en zonder een cent lening door de staat en zonder rente door de particulieren,  via innovatieve contract systemen.  

 

Met dit WSO project zal vele duizenden arbeidersplaatsen vrij komen. Met deze vacaturen, en zijn aantrekkelijkheid v/d salarissen en de vele voordelen , zullen ook vele overheids-ambtenaren hieraan deelnemen , waardoor er bij de overheid automatisch gesaneerd zal worden, het welk ten goede zal komen voor de economie van de staat.

Elk een is vrij en mag deelnemen in project WSO van ambtenaren/werknemer tot zelfstandige ondernemers of aandeelhouder

 

Vele werkplaatsen, bedrijvigheden ,industrien en kleine bedrijven zullen worden gestimuleerd waarbij ook vele arbeidsplaatsen zullen worden gecreerd

 

Naast markt , cafes en restaurants , winkels en vele andere activiteiten zullen vele kleine ondernemers ook baat hebben, bij een beroepsbevolking van 7.500 WSO personeel, met een bevolking van meer dan 25.000 in het gebied West Suriname. 

 

Suriname zal in de 25 contract jaren van WSO , vele royalties en diverse inkomsten genereren naast export en van vele andere economische voordelen ook profiteren. 

 

Na 25 jaar,

Zal de staat Suriname ook profiteren van de stuwdammen ter waarde van bijkans  $ 2,5 miljard USD geinvesteert door WSO.

De werknemers/arbeiders worden allemaal ook mede aandeelhouders van de Industrie/raffinaderij en smelterij met vele productiebedrijven in SME  en hebben een vermogen verworven van meer dan $ 3 Miljard USD .

 

Vele landbouw , veeteelt en visserij bedrijven en industrien,  zullen op gang komen met WSO en bijdragen aan de totale ontwikkeling van land en volk . Door de vele activiteiten en projecten, zal een hele stad ontstaan in West Suriname met vele winkels  bedrijvigheden in diverse sectoren.

 

Het ontwikkelen en fabriceren van duurzame export producten zal zegevieren en ook bijdragen aan de totale economie van SME . Vele landbouw bedrijven en eindproducten voor SME en de export. 

 

Iedereen :

Elke surinamer, wordt daarom in de gelegenheid gesteld om deel te nemen in dit WSO project als werknemer en/of met hun vermogen en wordt mede-eigenaar/aandeelhouder