1. Mogelijkheden voor deelname ondernemers/vermogenden
  2. Landbouw producten – grond eigenaren/bezitters voor productie mogelijkheden
  3. MASSALE BELANGSTELLING VOOR HET WSO PROJECT – Politieke Partij !

1. Mogelijkheid voor deelname via nieuw concept:  Voor kleine ondernemers/vermogenden, levert gemiddeld 10 % rendement – plus x % aan aandelen per jaar.

Bijvoorbeeld:   Bij de opstart van WSO 

Voor de duidelijkheid: Niemand staat zijn machine af of geeft het aan WSO- Je beheerd je eigen equiptment en vermogen. Pas bij de exploitatie wordt de machine gebruikt en wij de WSO gaan het onderhouden en het is en blijft jouw vermogen/eigendom en is tevens je aandeel in WSO. 

Inbreng een 2de hands machine van $ 300.000 USD in de vorm van een aandeel of dienstverlening, dat zijn waarde blijft vernieuwen , levert op behoud van het vermogen een uitgekeerde winst van minimaal 10 % ( dus $ 30.000  USD ) per jaar. Dit is een vast aandeel en is dus een gegarandeerd inkomen. Het betreft hier een waardevast vermogen aan aandelen van $ 300.000 zonder het risico van onderhoud, reparatie etc. dat doet de WSO.  Als je ook de operator bent van de machine, dan heb je nog eens een salaris en wordt je ook aandeelhouder van WSO naast je volledige salaris en provisies als werknemer. Naast je aandeel van je machine van $ 300.000 USD,  wordt aan jou na 25 jaar dan ook nog eens aandelen van WSO toegekend van $ 300.000 USD, door de waarde van je eigen  machine. Na 25 jaar levert je inzet/vermogen ( je machine van USD $ 300.000 ) totaal aan aandelen USD $ 600.000 WSO naast je salaris en je aandelen WSO van je 25 dienstjaren.     

Dit geldt voor alle inversteringen:  kantoorgebouwen, huizen, hotels, goede nieuwe en oude machines en nog veel meer. 

Het vermogen blijft waardevast met een winstuitkering van minimaal 10 %.       

2de Voorbeeld :        

Een gebouw/hotel in Paramaribo stelt een vleugel beschikbaar aan WSO als kantoor ter waarde van $ 2.000.000 USD.  Wederom is de minimale 10 % aan rendement waardevast, zonder risico’s.  Door het ter beschikking gestelde gebouw aan WSO ontvangt het hotel de minimale 10 % van $ 2.000.000 USD . Het Hotel krijgt  dan jaarlijks de 10 % uitkering van aandelen ter waarde van $ 2.000.000 en het gebouw behouden ze zelf. Vervolgens moet WSO dit gebouw dan na 25 jaren gaan huren van de eigenaar.  Het minimum van 10 % ( $ 200.000 ) bij een inverstering/vermogenswaarde van $ 2 miljoen ) wordt berekend volgens de minimale productie en de laagste prijs van aluminium/aluinaarde, op contractbasis voor minimaal 25 jaar.

Na 25 jaar is de Hotel-eigenaar dan naast het behoud van hun eigen pand, ook nog eens $ 2.000.000 USD aan aandelen WSO rijker.   

Het finacieringssysteem betrekt een aflossing van $ 3 miljard dollars die na 25 jaar is afgelost.

Minimum aflossing financiering WSO invest van $3 miljard dollar = 120 miljoen aan producten.

In 25 jaar  –  ( 25 x 120 miljoen = 3000 miljoen ) 3 miljard

========================================================================================

2.   Er zal ook plaats zijn voor landbouwproducten voor onze buitenlandse afnemers op contract basis met gedegen prijzen :

Gelet onze tropisch klimaat voor de teelt van gezonde en smaakvolle producten is er ook belangstelling voor onze kwaliteitsproducten uit het buitenland op contract-basis, met goede prijzen.

Er zullen ook vele mogelijkheden aanwezig zijn :  

Voor onze productiebedrijven uit landbouwproducten hebben wij voor de grondbezitters verschillende contract systemen en mogelijkheden , die elk afzonderlijk te bespreken valt , om via contract en leveringsvoorwaarden en/of grondbewerking door ons en/of beschikbaarstelling van gronden en/of irrigatie etc. te verdienen. 

Wij hebben landbouw producten nodig, zoals fruit – groente en kruiden tot plantages producties , voor onze productiebedrijven in diverse levensmiddelen op contract basis.

Landbouwproducten  uit verschillende oppervlakten vanaf  ( minimaal ) 1000 m²  is mogelijk om iets op te telen/bewerken op  contract basis. 

Alle landbouwproducten zijn bestemd voor onze productie-bedrijven. Al deze basis grondstoffen, zoals rijst – koffie – cacao – vruchten/suikerriet/kruiden, en van cassave tot bananen , van sinasappel tot mango, en van bonen tot oker etc. zijn op contract basis bestemd voor onze levensmiddelen fabrieken.  

———————————————————————————————————————————————————————————

3. Massale belangstelling voor het WSO project

Door de duizenden aanmeldingen worden ook de Politieke partijen benaderd                      

Mocht nu verkiezingen zijn in SME en als iedereen die zich heeft opgegeven bij WSO, zou stemmen op de Partij WSO met hun aanhang, dan zou de WSO Partij massaal winnen met vele zetels. WSO-politieke partij, zou kunnen regeren zonder coalitie met andere partijen en de nodige doelen realiseren voor een beter economisch en veilig Suriname.

Onderwerp : Wij Surinaamse Ondernemers – Partijen mogen deelnemen en zich melden bij WSO

Volk van Suriname

Gelet de vele enthousiaste en massale aanmeldingen/inschrijvingen van duizenden Surinamers uit heel het land, uit vele groeperingen, ambten en vele ondernemers, die willen deelnemen, zijn wij genoodzaakt de Politieke partijen op de hoogte te stellen, om niet afhankelijk te zijn van enkele ambtenaren, regering of politici,  maar wij gaan ook zelf het heft in handen nemen.

Nu gaan wij verder uitbreiden met politieke  activiteiten om de beoogde projecten te realiseren.  Vandaar dat wij op zoek zijn naar het beste en oprecht eerlijke, capabele mensen en/of Politieke partij , die wij ook gaan ondersteunen met WSO – West Suriname Operations.

Meent u het met het land en het volk, neem dan contact met ons secretariaat en vermeld uw/partij belangstelling etc.

Gaarne met uw motivatie via:  Linda van Kessel  op

E-mail: info@volkvansuriname.org

( alle informatie en gevens zijn strikt vertrouwelijk en alleen voor WSO bestemt en niet voor derden toegankelijk )

Wij en SME ondernemers samen met u en o.l.v.  R. Bharos  werken aan dit doel.

( ter uwer info: R. Bharos is slechts een coördinator en heeft geen politieke ambitie )

Dagelijks worden nog steeds vele honderden inschrijvingen/meldingen gedaan bij WSO en zijn wij  overrompeld door de vele meldingen van Surinamers van oost tot west en van noord tot zuid SME

Ook vanuit Nederland zijn wij verrast door aanvragen/deelname en meldingen die steeds toenemen.

Ons doel is duidelijk en wordt volgens het concept van en met BIMS o.l.v. R. Bharos gepresenteert om zodoende onafhankelijk onze doelen te realiseren.

  1. Door een brede massa van de bevolking en vele ondernemers wordt dit WSO project ondersteund en zal o.l.v. Bharos, de bemiddelingen en begeleidingen van WSO plaatsvinden.
  2. Hopende op medewerking van allen die het menen met het land en het volk van Suriname dat zij ook komen deelnemen in ons concept en verwelkomen wij ook alle nieuwe en/of  bestaande politieke partijen ter deelname.

U draagt zo bij aan de bevordering en economische vooruitgang van het land en het volk.

R. Bharos    ( Coordinator – Bemiddelaar WSO )

——————————————————————————–

Linda van Kessel

Secretariaat :  E-mail:   bims@volkvansuriname.org  of  info@volkvansuriname.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Adres Nederland :

Jan van Nassaustraat 30  city Vreeland – Nederland 3633 CE